Dojang Bansa

Korte geschiedenis

  Oorsprong

De juiste oorsprong van Tang Soo Do, evenals ieder willekeurige gevechtskunst in het algemeen, is onduidelijk hoewel er een aantal historische theorieën bestaat. Echter, de meest geloofwaardige en traditionele visie is dat de gevechtskunst niet in een bepaald land is ontstaan, maar over de gehele wereld, al naar gelang de behoefte van de primitieve mens.

De ontwikkeling vroegere tijden

De voorvaderlijke kunst van het Koreaanse Tang Soo Do kan worden nagegaan tot aan de periode van de drie koninkrijken. ln die periode was Korea verdeeld in drie koninkrijken. Koguryo werd gesticht in 37 voor Christus, in het noorden van Korea. De Sylla Dynastie werd gesticht in 57 voor Christus en Paekche werd gesticht in 18 voor Christus.

Na een lange opeenvolging van oorlogen, verenigde de Sylla Dynastie de drie koninkrijken in 668 na Chr.. Tijdens deze periode waren de gevechtskunsten erg in trek bij de oorlogvoering. Dit wordt gestaafd door muurschilderingen, ruïnes en overblijfselen die een beeld geven van Tang Soo Do uit die tijd. Van de drie koninkrijken werd de Sylla Dynastie het meest geroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een groep bestaande uit jonge aristocraten die “Hwa Rang Dan” werden genoemd was de hoofdgroep die deze kunst ontwikkelde. Deze strijders waren de drijfveren bij het verenigen van het schiereiland tot de nieuwe Sylla Dynastie (668 - 935 na Chr.) en uit hun rangen kwamen vele eerste leiders van die Dynastie. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De namen van sommige groepen en kunsten weerspiegelen dit, zoals Hwa Rang Do of Hwa Soo Do. Onze vijf Tang Soo Do Codes, samengesteld door Won Kwang, een monnik, zijn een deel van deze geestelijke erfenis.

Ontwikkeling tijdens de Middeleeuwen.

Het Verenigd Sylla Koninkrijk werd in 918 na Chr.) onderworpen door een krijgsheer, Wang Kun geheten. Er werd een nieuw koninkrijk gesticht, “Koryo” geheten dat 475 jaar bestond. ln 1392 na Chr. volgde het Nieuwe Koninkrijk, de Yi Dynastie en dit bestond ongeveer 500 jaren. Er verstreek een periode van ongeveer duizend jaar tussen de beide Dynastieën. Tang Soo Do werd erg populair bij de militaire samenleving. Echter het meest belangrijke was dat deze gevechtskunst ook enorm populair werd bij het gewone volk. ln die tijd werd het Kwon Bop, Tae Kyun, Soo Bahk, Tang Soo etc. genoemd. Het allereerste complete boek over de gevechtskunst werd in deze periode geschreven. Dit zeer belangrijke boek heette: “Mooyae Dobo Tongji". Het werd geschreven in 1790 na Chr. en bevatte illustraties die de theorie bevestigen dat “Soo Bakh Ki", de officiële naam van Tang Soo Do, zich snel had ontwikkeld in een verfijnde kunst van gevechtstechnieken.

Moderne geschiedenis

De daarop volgende bezetting van Korea door het Japanse militaire regime duurde van 1909 tot 1945. Gedurende deze periode werd het uitoefenen en onderwijzen van de gevechtskunst beperkt toegelaten. Na de Tweede Wereld Oorlog, in 1945, werd deze restrictie opgeheven. Verscheidene opleidingen voor de gevechtskunst werden toen opgericht, zoals:

  • Moo Do Kwan Hwang Kee
  • Chi Do Kwan Kwai Byung, Yun
  • Chung Do Kwan Duk Sung, Son
  • Song Moo Kwan Byung Jik, No
  • Chang Moo Kwan Nam Suk, Lee
  • Yun Moo Kwan Sang Sup, Chun

Al deze grondleggers begonnen hun eigen organisaties te stichten, zoals respectievelijk Grootmeester Hwang Kee, de “Koreaanse Soo Bakh Do Bond” stichtte op 9 november 1945. Naast het bestaan van de Soo Bakh Do Bond in Korea, waren er verschillende andere typen van gevechtskunstenmet namen als “Kong Soo” of “Tae Soo". ln 1965 werden al deze verscheidene systemen verenigd in een organisatie genaamd de Koreaanse Tae Kwon Do Bond en de kunst werd algemeen aangeduid als Tae Kwon Do. Als een Koreaanse nationale sport, luidde Tae Kwon Do een nieuw tijdperkin, er werden instructeurs over de gehele wereld uitgezonden en er werden internationale toernooien gehouden. In die tijd werden Tang Soo Do en Tae Kwon Do principieel gescheiden, waarbij Tang Soo Do ernaar streefde een traditionele gevechtskunst te blijven, tenNijl Tae Kwon Do wereldspelen en sporten organiseerde.

De Wereld Tang Soo Do Bond

ln 1968 kwam Meester Jae Chul Shin naar de Verenigde Staten van Amerika als de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Koreaanse Soo Bahk Do Bond. Hij vormde de Amerikaanse Tang Soo Do Federatie te Burlington, New Jersey. De organisatie breidde zich uit naar alle delen van Amerika 10 en ook naar andere landen. Deze traditionele en klassieke kunst werd snel aangenomen en groeide snel in populariteit in geheel Amerika en de rest van de wereld. Na 14 jaar van promoten in de Verenigde Staten van Amerika en de wereld, werd er gereorganiseerd om tegemoet te komen aan de nieuwe internationale en nationale eisen. Op 13 en 14 november 1982 werd een oprichtingsconventie van de Wereld Tang Soo Do Bond gehouden te Philadelphia, Pennsylvania, USA. Tijdens deze Conventie werden nieuwe statuten aangenomen en werd er een nieuw logo en embleem gekozen. Het uniform en bandensysteem werden herzien en er werden nieuwe organisatiestandaards aangenomen. Het belangrijkste, Meester Jae Chul Shin werd erkend als Grootmeester van de Wereld Tang Soo Do Bond. Met de komst van de Wereld Tang Soo Do Bond, treedt Tang Soo Do een nieuw tijdperk van de ontwikkeling van de gevechtskunst tegemoet. De komende jaren zullen een tijd zijn van verfijning van de standaards, de tradities, de kwaliteit en het professionalisme van de kunst. In de laatste jaren is de Bond uitgegroeid van 17 aangesloten sportscholen tot 750, van 164 leden bij de oprichting tot meer dan 140.000 leden bij het verschijnen van deze handleiding. Met ingang van 1990 trainen sportscholen en verenigingen uit de hierna genoemde landen onder het vaandel van de Wereld Tang Soo Do Bond: Argentinië, Bolivia, Bulgarije, Canada, Chili, Costa Rica, Duitsland, Griekenland, Groot Brittanië, Guam, Hungarije, Italië, Korea, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nederland, Nieuw Zeeland, Peru, Puerto Rico, Rusland, Seychellen, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Uruguay, Venezuela, Verenigde Staten van Amerika, Zuid Afrika, Zweden.